top of page
  • Forfatterens bildeutleiehjelp.no

Skatt og regler for Airbnb utleie

Oppdatert: 28. apr.

Når det kommer til skatt og regler for Airbnb utleie av bolig, er reglene enkle, men kan oppfattes som forvirrende. La oss prøve å gi deg en god forklaring.


Leie ut Airbnb skatt og regler

Først er det viktig å forstå forskjell på begrepene korttidsutleie og langtidsutleie:


Korttidsutleie, som f.eks. gjennom Airbnb utleie, omfatter leieforhold som varer mindre enn 30 dager.


Langtidsutleie, som f.eks. gjennom Finn.no eller Hybel.no, omfatter leieforhold over 30 dager. Bookinger gjennom Airbnb som varer lengre enn 30 dager blir også definert som langtidsutleie.


Når det gjelder skatteregler, kommer det neste viktige skrittet i å definere om utleien gjelder for ens primærbolig eller for ens sekundærbolig:


Primærbolig er vanligvis der man bor selv.


Sekundærbolig er en bolig du eier, men ikke bor fast i selv.


Når man leier ut en sekundærbolig på korttidsutleie, gjelder de samme skattereglene som for langtidsutleie. Dette innebærer vanligvis en skattesats på 22% av netto leieinntekter etter at fradrag for utgifter som strøm, internett, møblering, renhold og eventuell utleieforvaltning er trukket fra.


På den andre side, når det gjelder korttidsutleie av ens egen bolig (primærbolig), blir reglene for skatt noe annerledes og blir skattlagt etter sjablongregelen.


Her betaler man skatt på 22% av 85% av leieinntektene, der de første kr 10 000 av leieinntektene er skattefrie.


Eksempel:

Kaja leier ut primærboligen sin og oppnår leieinntekter fra AirBnB i 2023 på kr 20 000:

– Fribeløp: kr 10 000

= Restbeløp: kr 10 000


Skattbart beløp: 10 000 x 85 % = kr 8 500

Skattesatsen er 22 % for inntektsåret 2023 og 2024, slik at samlet skatt i dette eksemplet blir kr 1 870.

Kaja får ikke fradrag for eventuelle utgifter han skulle ha. Dette kan gi noen økonomiske fordeler, men det er viktig å huske at denne skatteordningen kun gjelder for primærboliger som leies ut på korttidsutleie.


Det er verdt å merke seg at skattereglene kan endre seg over tid, og det er derfor lurt å konsultere en skatterådgiver eller en advokat med spesialisering innen eiendomsskatt for å sikre at man holder seg innenfor gjeldende lover og forskrifter.


Comments


bottom of page